روش‌های ارسال پیامک کد فعالسازی (OTP)

  روش‌های ارسال پیامک کد فعالسازی (OTP)    ارسال پیامک کد اعتبار سنجی به 3 روش در وب سرویس قابل انجام است که به ترتیب عنوان می‌گردد. هر 3 روش بر اساس نیاز کاربران قابل استفاده می‌باشد.   در تمامی موارد ارسال کد تایید اعتبار سنجی به لیست سیاه مخابرات (ارسال پیامک بر اساس الگو) […]

روش‌های ارسال پیامک کد فعالسازی (OTP) ادامه مطلب